Asystent Rady

Zadaniem Asystenta Rady jest pomoc nowym radnym, szczególnie w rozpoczęciu działalności w
radach. Dotyczy to przede wszystkim problemów, z którymi nowi radni nie mogą sobie poradzić
samodzielnie. Istotą pomocy Asystenta nie jest rozwiązywanie samych problemów, tylko
pokazanie mechanizmów działania, dzięki którym radni sami poradzą sobie w takich sytuacjach w
przyszłości. Asystent jest dostępny telefonicznie i mailowo.

Kontakt z Asystentem można uzyskać poprzez e-mail: asystent@fundacja-altum.pl
lub przez telefon: 782-68-50-90 lub 693-35-61-64.