Materiały szkoleniowe

Poniżej zamieszczamy wszystkie materiały oraz prezentacje, które były udostępniane podczas szkoleń ogólnotematycznych dla nowych radnych:

Poniżej zamieszczamy wszystkie materiały oraz prezentacje, które były udostępniane podczas szkoleń specjalistycznych dla nowych radnych:

Ustrój Osiedli:

Finanse Osiedli:

Gospodarka przestrzenna:

Relacje z mieszkańcami: