Materiały prasowe

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Jan Zujewicz
jan@zujewicz.pl
tel. 782 685 090

Informacje prasowe:


Logotyp - pion:

MIASTO_OBYWALTELI_logo_pion.jpg
MIASTO_OBYWALTELI_logo_pion.ai
MIASTO_OBYWALTELI_logo_pion.eps

Logotyp - poziom:

MIASTO_OBYWALTELI_logo_poziom.jpg
MIASTO_OBYWALTELI_logo_poziom.ai
MIASTO_OBYWALTELI_logo_poziom.eps

Informacja na temat projektu "Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu":

„Miasto obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” to projekt społeczny, którego podstawowym celem jest wsparcie i promocja działalności Rad Osiedli w Poznaniu. Dzięki temu chcemy pobudzić poznaniaków do aktywności społecznej, szczególnie do udziału w pracach Rad Osiedli oraz do udziału w wyborach. Warto wspomnieć, że jest to pierwszy projekt społeczny w Poznaniu dotyczący wyłącznie działalności Rad Osiedli, ich rozwoju i wsparcia.

Projekt jest realizowany przez Fundację Altum w partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania ze środków Miasta Poznania oraz programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Fotografie:

W sprawie otrzymania fotografii z dotychczasowych działań w ramach projektu prosimy o kontakt: jan@zujewicz.pl