Aktualności

Odlewnia aluminium na Wildzie - postępowanie środowiskowe

02.10.2015
Jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni na Osiedlu Wilda jest kwestia odlewni aluminium, która ma powstać na terenie HCP. Dziś mija termin składania uwag i pytań w postępowaniu środowiskowym. Zobacz, jakie stanowisko uchwaliła Rada Osiedla Wilda

Treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem środowiskowym dotyczącym powstania nowej odlewni aluminium na Wildzie (sprawa OS-V.6220.139.2014) wyrażamy swoje zaniepokojenie usytuowaniem tego typu inwestycji, mocno obciążającej środowisko w naszej gęsto zamieszkanej dzielnicy. Odlewnia aluminium w Poznaniu ma powstać w centrum miasta - w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala HCP i zabudowań mieszkalnych. Mieszkańcy ul. Wspólnej oraz ul.28 Czerwca 1956 r., którzy sąsiadują z Odlewnią Aluminium Volkswagena skarżą się na wzmożony przez całą dobę hałas, pył osiadający na domach i samochodach oraz smród. Obawiamy się, że nowa inwestycja będzie równie uciążliwa dla mieszkańców ul. Hetmańskiej i pacjentów Szpitala HCP, pogorszy także jakość powietrza w całej dzielnicy.

Nie posiadamy specjalistycznej wiedzy, która umożliwiłaby nam odniesienie się do raportu środowiskowego, niemniej prosimy o odpowiedź na kilka wątpliwości:

 

 1. Jak będzie wyglądało przygotowanie złomu do przetwarzania w odlewni? Czy będzie myty na miejscu? Jeśli tak, w jaki sposób zabezpieczono odprowadzanie ścieków technologicznych?
 2. Na terenie odlewni będzie się odbywał ruch samochodów ciężarowych:
  a) czy wzięto pod uwagę skutki obciążenie dróg publicznych ruchem dodatkowych samochodów ciężarowych o znacznej wadze?
  b) w raporcie brak wzmianki o separatorze substancji ropopochodnych, który jest konieczny w przypadku placu/parkingu przy odlewni
 3. Czy można odpady niebezpieczne składować w pobliżu szpitala?
 4. Jak długo będzie trwała budowa odlewni (uciążliwość dla otoczenia)?
 5. Czy będzie prowadzony skup złomu? Jak będzie prowadzona jego segregacja i jaki będzie generowała hałas poza terenem hali odlewni?
 6. W jaki sposób będzie się odbywało chłodzenie gąsek odlewniczych – czy będą filtrowane i podczyszczane?
 7. Co dokładnie oznacza sformułowanie „przygotowany złom”? Gdzie i w jaki sposób będzie przygotowywany?

To tylko kilka pytań od mieszkańców naszego Osiedla. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie i jakość życia na Wildzie, która już nie jest dzielnicą przemysłową, jak przed kilkudziesięciu laty. Uważamy, że nowa odlewnia aluminium nie powinna powstawać w gęsto zaludnionym terenie, a raport środowiskowy, którym Państwo dysponują może nie być miarodajny. Dane wyjściowe do analizy symulacji rozprzestrzeniania się spalin opierają się na badaniach przeprowadzonych przez firmę wskazaną przez inwestora oraz w wyznaczonych przed niego czasie i warunkach. W związku z tym uważamy, że konieczna jest niezależna ekspertyza, która pokaże rzeczywisty wpływ zakładu na otoczenie.

Z poważaniem,
Dorota Bonk-Hammermeister
Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda

Osiedla:

Wilda

Tagi:

#odlewnia #aluminium #Wilda #postępowanie #środowiskowe

« Wróć do listy wszystkich aktualności