Aktualności

52 96 thumb

Utrudnią parkowanie na Matejki

08.10.2015
Nielegalne parkowanie to od wielu lat zmora pieszych na ul. Matejki. Za rozwiązanie problemu wzięli się osiedlowi radni. Jak zamierzają to zrobić?

Przedstawiciele Rady Osiedla Św. Łazarz spotkali się z Zarządem Dróg Miejskich w celu omówienia sprawy remontu chodnika przy ul. Matejki. Ustalono, że linia rozgraniczająca parkowanie od przestrzeni chodnika pozostanie bez zmian. Natomiast w najwęższych miejscach pomiędzy kamienicami a strefą dla parkujących samochodów mają pojawić się gazony.

Ze względu na remont chodnika na ulicy Matejki aż ¾ szerokości zajmą parkujące samochody. Z tego powodu Rada Osiedla Św. Łazarz wystosowała pismo do Zarządu Dróg Miejskich, w którym czytamy:

"Rada Osiedla Św. Łazarz w związku z przeprowadzonym remontem chodnika na ulicy Matejki na odcinku Grunwaldzka - Konopnickiej i wyznaczeniem linii parkowania utrudniającej poruszanie się osób pieszych zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmiany sposobu parkowania z ukośnego na równoległy. Proponujemy także wprowadzenie w chwili obecnej tymczasowego rozwiązania polegającego na ograniczeniu parkowania w miejscach newralgicznych (przewężenia) poprzez zainstalowanie w tych miejscach elementów małej architektury: kosze, stojaki rowerowe, donice" – pisze Maria Łazarz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Św. Łazarz.

We wtorek w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich odbyło się spotkanie z przewodniczącym Rady Osiedla Św. Łazarz i członkami zarządu.

Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele Rady Osiedla Św. Łazarz akceptują lokalizację linii rozgraniczającej parkowanie od przestrzeni chodnika. Potwierdzono, iż szerokość miejsc parkingowych nie powinna zostać zmniejszona.

Najmniejsza szerokość chodnika występuje w dwóch wykuszach kamienicy zlokalizowanych po obu stronach wejścia do budynku przy ul. Matejki 6. Łazarscy radni wspólnie z urzędnikami ZDM ustalili, że pojawią się elementy zabezpieczające przed parkowaniem zbyt blisko budynku.

Zaproponowano ustawienie po 2 gazonów w osi każdego wykuszu. Ustawienie tych elementów zostanie wykonane na koszt ZDM, po akceptacji Rady Osiedla Św. Łazarz i Miejskiego Inżyniera Ruchu. Ustalono, iż od strony przejścia dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej strefa parkowania zostanie zakończona "przed sklepem Optyk", co pozwoli na wyznaczenie, po zaakceptowaniu przez ZDM miejsca dla postoju osób niepełnosprawnych – informuje Maciej Helman, naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg ZDM.

Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich planuje ustawić gumowe odbojniki wzdłuż całej strefy parkowania. Elementy te mają zostać umiejscowione w odległości 60 cm od wymalowanej linii strefy parkowania po stronie jezdni.

Źródło: www.lazarz.pl

Osiedla:

Św. Łazarz

Tagi:

#parkowanie #matejki

« Wróć do listy wszystkich aktualności